برنامه آموزشي با موضوع «روز جهانی مبارزه با تغييرات اقليمی» و نشست با مدیر کل محیط زیست استان در شرکت سیمان شاهرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا،  امروزه حفظ محيط زيست يكی از مؤلفه‌های مهم دستيابی به توسعه پايدار قلمداد مي‌شود به همين منظور سیمان شاهرود با همكاري اداره محيط زيست شهرستان و به جهت نهادينه کردن فرهنگ محيط زيست و اشاعه آن درجامعه ،خصوصا دانش آموزان و قشر آموزش پذير جامعه، از دانش آموزان دبيرستان شاهد دعوت و برنامه آموزشي با موضوع روز جهاني مبارزه با تغييرات اقليمي را برگزار کرد.

هدف از اين برنامه، توسعه فرهنگ زيست محيطی بود تا دانش آموزان به عنوان حافظان محيط زيست از آسيب به محيط زيست جلوگيري و مسائل آموزشی در زمينه محيط زيست به ديگران توصيه شود.

جلسه با مدیر کل محیط زیست
در رویداد دیگر این شرکت در حوزه محیط زیست، نشست محمدرضا بازوی مدیر عامل سیمان شاهرو با مدیر کل محیط زیست استان سمنان
برگزار شد.
در این دیدار ضمن ارائه عملكرد زيست محيطي شركت، اهداف و استراتژی شرکت در زمينه محيط زيست اعلام شد و عبدوس مدیر کل محیط زیست استان ضمن قدردانی از شركت سيمان شاهرود در خصوص اجراي الزامات و قوانين زيست محيطي، عملكرد و فعاليت‌های زيست محيطي شركت را رضايت بخش دانست.