روابط عمومی سیمان تامین
✅چین در تولید سیمان بدون شک رهبر است ، بیش از نیمی از بازار جهانی را تأمین می کند. هند با سهم قابل ملاحظه ای در رده های بعدی قرار دارد

✅به گزارش mcgroup تقاضای سیمان اخیراً رو به افزایش گذاشته و هم اکنون آسیا و اقیانوس آرام مصرف کننده اصلی در جهان هستند

✅ پیش بینی می شود صنعت جهانی سیمان با 4 تا 5 درصد در سال رشد خود را ادامه دهد.