جلسه روابط عمومی‌های وزارت کار با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی در سالن تلاش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، این رویداد با رویکرد توجه روابط عمومی‌های تابعه وزارتخانه به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی و اهمیت اطلاع رسانی درحوزه فعالیت ها برقرار شده است.

گفتنی است دکتر محسنیان استاد ارشد ارتباطات در این رویداد که با حضور محمدشریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی برگزارشد، درخصوص نظریه «بازار پیام‌ها» که ارایه دهنده آن است پنلی تخصصی ارائه داد.

محمد شریعتمداری وزیر کار نیز در این رویداد با بیان اهمیت روابط عمومی‌ها گفت: سرمایه های اجتماعی و اعتماد اجتماعی مورد توجه باشد و هنر استفاده از ظرفیت‌های موجود روابط عمومی‌ها در کل وزارتخانه را مد نظر داشته باشیم.