در قالب تفاهم‌نامه همکاری، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین با محوریت شرکت ایرانسازه، بخشی از بهسازی ورزشگاه شهید معتمدی کارگران را بر عهده گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا،  در راستای تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی سیمان تامین شستا و حمایت از جامعه کارگری طبق این تفاهم نامه، تامین مالی بهسازی بخشی از این ورزشگاه کارگری را تقبل و مسئولیت اجرایی آن را به شرکت ایرانسازه واگذار کرد.
مطابق این موافقتنامه، بازسازی و یا احداث و نوسازی بخش‌هایی از مجموعه ورزشی شهید معتمدی با مصوبه هیات مدیره شستا و هیات مدیره سیمان تامین در مسیر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی این بخش اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی است.

در مراسم امضای تفاهم نامه، ابراهیم صادقی‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، محمود ملکوتی‌خواه عضو موظف هیات مدیره شستا و رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین حضور داشتند.

درنهایت و پس از مرور توافقات انجام شده، تفاهم نامه مذکور با امضای احمد قاسمی مدیرعامل شرکت ایران سازه و حامد حاجی پور مدیر ورزشگاه کارگران امضا و مقرر شد تا در کمتر از یک هفته دیگر،عملیات اجرایی بهسازی با اولویت بندی اعلامی از سوی مدیران ورزشگاه معتمدی آغاز شود.
بر پایه این گزارش، بهسازی این مجموعه دربخش زمین فوتبال، سالن کشتی و برخی اماکن دیگر این مجموعه تا قبل از شروع دوباره برنامه های ورزشی و فصل پرکاری مجموعه بهسازی خواهد شد.

 

گفتنی است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متولی این ورزشگاه است و ورزشگاه کارگران علاوه برمیزبانی مسابقات قهرمانی کارگران کشور، پایگاه مهمی برای جوانان و نوجوانان جنوب تهران در مسیر ورزش و قهرمانی است.
ورزشگاه کارگران شهید معتمدی یکی از قدیمی‌ترین ورزشگاه‌های تهران است که جهت استفاده عموم مردم و به ویژه کارگران کشور فعالیت دارد.