ممیزی های مراقبتی بر اساس استانداردهای ISO 9001 وISO14001 در شرکت سیمان شاهرود برای سال 1398 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، پس از انجام مميزي مراقبتي سيستم‌هاي مديريت محيط زيست، ايمني و بهداشت و كيفيت طي سه روز متوالي ،گواهينامه هاي ISO 14001 ، OHSAS 18001و ISO 9001 در تاريخ ٢٠ آبان ماه سال جاري تمديد شد.
بر پایه این گزارش، شرکت سیمان شاهرود که در سال 96موفق به اخذ گواهینامه های ISO 9001:2008، ISO14001:2004، OHSAS:18001:2007تحت اعتبار ACCredia ایتالیا شده بود، توانست ممیزی‌های مراقبتی بر اساس استانداردهای ISO 9001:2015وISO14001:2015 را که در سال 1397 انجام داده بود، برای سال 1398 نیز تمدید کند.
سیستم مدیریت یکپارچه به معنای یکپارچه سازی چندین سیستم درون یک سیستم منحصربه فرد است که از طریق آن، سازمان تا حد ممکن بتواند کنترل و اداره عملیات و فعالیت هایش را به جای استفاده از چندین سیستم جداگانه، درون یک سیستم یکپارچه به انجام برساند.
گفتنی است این سیستم از تلفیق استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به وجود آمده است.
شایان ذکر است که شرکت سیمان شاهرود ،از سال 1382 سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)را پیاده سازی و اجرا کرده و درحال حاضر دامنه کاربرد این سیستم کارخانه سیمان شاهرود است.