مرور عملکرد سیمان ارومیه در 8 ماهه سال جاری خبر از رشد فروش و ارتقای سودآوری این کارخانه می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی سیمان  تامین، رضا جمارانیان مدیر عامل سیمان تامین شستا در بازدید شرکت سیمان ارومیه، با بیان این مطلب گفت: نگاهی به روند فروش 8 ماهه سال جاری و در مقایسه با دوره مشابه در سال 1397 خبر از رشد 31 درصدی فروش و رشد 82 درصدی سود این شرکت طی این دوره 8 ماهه می‌دهد .
وی ادامه داد: این شرکت با توجه به عدم وجود بدهی و شفافیت در عملکرد و گزارش دهی یکی از شرکت های رو به رشد سیمان تامین است و مقرر است تا برامه های جدیدی برای کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه ها در آن اجرا شود.
او همچنین با اشاره به اهمیت رعایت مسائل زیست محیطی هم خبر داد طرح توجیهی تولید کاغذ از سنک (کربنات سدیم) را به بررسی گذاشته ایم و مقرر است تا در این کارخانه با تولید کاغذ از سنگ، پاکت های سیمانی را با این محصول تولید کنیم.
وی همچنین با اشاره به طرح موضوع تولید سیمان سفید در این کارخانه هم گفت: این موضوع و طرح توجیهی آن مطرح شد و با توجه به اینکه نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است، مقرر شد تا با نظر کارشناسی در آینده تعیین تکلیف شود.
جمارانیان در حوزه مدیریت منابع انسانی در سیمان ارومیه هم به مدیران این شرکت توصیه هایی را ارائه و افزود: مقرر است تا برای بررسی موضوعات مورد نظر در وضعیت پرسنلی این شرکت هم گزارش و طرح تکمیلی تهیه شود تا به زودی در این حوزه هم اقدامات مناسبی صورت پذیرد.
گفتنی است در این بازدید، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت و در حاشیه این رویداد، مجید نیک نام مدیر عامل شرکت گزارش عملکرد۸ماهه شرکت سیمان ارومیه را ارائه داد تا با واکنش مثبت نماینده مردم ارومیه همراه شود و وی از عملکرد رو به رشد شرکت سیمان ارومیه ابراز رضایت خود را اعلام کند.