بازسازی مجموعه ورزشی معتمدی توسط  شرکت ایرانسازه پیش از موعد مقرر و در راستای رسیدگی به مشکلات این مجموعه کارگری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از شرکت ایران سازه در راستای حمایت از جامعه کارگری، بهسازی بخشی از ورزشگاه کارگری شهید معتمدی ازسوی شرکت ایرانسازه از روز سه شنبه 19 آذر 1398 و پیش از موعد مقرر آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، فرایند اجرایی این پروژه بهسازی هم اکنون در حال اجرا و مقرر است تا نوسازی بخش‌هایی از مجموعه ورزشی شهید معتمدی با مصوبه هیات مدیره شستا و هیات مدیره سیمان تامین در مسیر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی این بخش اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی انجام شود.

بهسازی این مجموعه دربخش زمین فوتبال، سالن کشتی و برخی اماکن دیگر این مجموعه تا قبل از شروع دوباره برنامه های ورزشی و فصل پرکاری مجموعه بهسازی خواهد شد.

گفتنی است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متولی این ورزشگاه است و ورزشگاه کارگران علاوه برمیزبانی مسابقات قهرمانی کارگران کشور، پایگاه مهمی برای جوانان و نوجوانان جنوب تهران در مسیر ورزش و قهرمانی است.
ورزشگاه کارگران شهید معتمدی یکی از قدیمی‌ترین ورزشگاه‌های تهران است که جهت استفاده عموم مردم و به ویژه کارگران کشور فعالیت دارد.