جلسه بررسی عملکرد 9ماهه منتهی به 30آذر 1398 و جلسه بررسی بودجه سال1399 شرکت‌ سیمان غرب، شنبه 21دی ماه و طی 2ساعت با حضور مدیرعامل سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه علاوه بر بررسی اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو، اعلام شد که با پیگیری مدیریتی، عملکرد فروش 9ماهه شرکت در مقایسه با بودجه مصوب 11درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره قبل هم 33درصد افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم رشد محسوسی را تجربه و این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه 21درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد 22درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 16تا ساعت 18و با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان ،سید محمد میرشفیعی مدیرعامل سیمان غرب و سایر مدیران هلدینگ و شرکت برقرار شد.