جلسه بررسی عملکرد 9ماهه(منتهی به 30آذر 1398)و جلسه بررسی بودجه سال آتی سیمان فارس نو، یکشنبه22دی ماه درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه وپس از ارائه گزارش مدیرعامل فارس نو، خبر از رشد عملکرد فروش 9ماهه شرکت بودجه داده و رشد 17 درصدی درآمد فروش در مقایسه با بودجه مصوبه و افزایش 55 درصدی به نسبت دوره قبل اعلام شد.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم نشان داد، این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 35درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد24درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 11صبح تا ساعت 13 ادامه داشت و با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان qتامین، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، احمد شریفی مدیرعامل سیمان فارس‌نو و سایر مدیران هلدینگ و شرکت برگزار شد.