بررسی عملکرد 9ماهه منتهی به 30آذر 1398 و جلسه بررسی بودجه سال1399 شرکت‌ سیمان سفید نی‌ریز، یکشنبه22دی ماه درمحل هلدینگ سیمان تامین و طی 2ساعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه و با بر بررسی اقدامات انجام شده، خبر از رشد عملکرد فروش 9ماهه شرکت معادل بودجه مصوبه و در مقایسه با دوره قبل هم افزایش 20درصدی اعلام شد.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم رشد را ثبت کرده و این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 27درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد 38درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 8:45صبح تا ساعت 10:45 با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، داوود اکبری مدیرعامل سیمان سفید نی‌ریز و سایر مدیران هلدینگ و شرکت برگزار شد.