در سومین روزجلسات بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، جلسه عملکرد و بودجه سال آتی سیمان آبیک، درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این رویداد مدیرعامل سیمان آبیک گزارش مفصلی از بهبود عملکرد این شرکت ارائه داد که خبر از رشد ویژه و 900 درصدی سود خالص این شرکت داشت.

بر اساس این گزارش، درآمد فروش سیمان آبیک در مقایسه بودجه پیش بینی شده 42درصد رشد را ثبت کرده و نسبت به دوره سال قبل هم 79 درصد افزایش را نشان داده است.

بررسی سود خالص این شرکت  هم در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه،881درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز  رشد 900 درصدی داشته است.

گفتنی است این سلسله نشست که برای بررسی وضعیت31 شرکت تابعه سیمان تامین  در محل این شرکت برگزار می‌شود، با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، به مدت بیش از 3ساعت،برقرار و عملکرد و برنامه‌های پیش روی این شرکت برای سال آتی نیز بررسی شد