درچهارمین روز جلسات بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، جلسه عملکرد و بودجه سال آتی شرکت ،سیمان خزر در محل هلدینگ سیمان تامین بررسی‌‌‌‌‌شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این نشست ابتدا گزارش مدیرعامل سیمان خزر به مدیران ارشد هلدینگ ارائه و اعلام شد که درآمد فروش 9ماهه به نسبت بودجه 9 ماهه 26درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال97 به میزان81درصد رشد داشته است.

طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت هم در در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 78درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد129 درصدی می‌دهد.

این نشست روز سه شنبه 24دی از ساعت 10صبح به مدت 2ساعت برقرار و عملکرد و برنامه‌های پیش روی این شرکت در قالب بودجه ریزی سال 99 نیز بررسی شد.

شایان ذکر است چهارمین روز از بررسی عملکرد 31 شرکت تابعه سیمان تامین که در 7 روز فشرده کاری در حال انجام است، سپری می‌شود.