جلسه بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌ سیمان صوفیان از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، چهارشنبه 25 دی در هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، طبق گزارش مدیرعامل سیمان صوفیان به مدیران ارشد هلدینگ، درآمد فروش 9ماهه به نسبت بودجه 32درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال 97به میزان 60درصد رشد داشته است.

طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت هم در در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 82درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد 104درصدی می‌دهد.

گفتنی است این نشست از ساعت11 صبح چهارشنبه 25دی آغاز و در حدود 2 ساعت جلسه، علاوه بر بررسی عملکرد9ماهه، برنامه‌های پیش روی این شرکت در قالب بودجه ریزی سال 99 نیز بررسی شد.