مطابق هماهنگی‌های صورت گرفته در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، دستورات لازم جهت هماهنگی برای تسهیل امدادرسانی به سیل‌زدگان صادر و مقرر شد تا سیمان خاش و پرسیران گاز (به عنوان پایلوت و ستاد متمرکز کمک‌رسانی به سیل‌زدگان) هماهنگی‌های لازم را در منطقه صورت دهند.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، مقرر شد تا 2میلیارد ریال کمک نقدی  و 2 هزار تن سیمان اهدایی شرکت‌های تابعه هلدینگ با محوریت سیمان خاش به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان کمک شود.

رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین  باتاکید بر حضور دایمی مدیرعامل شرکت سیمان خاش در کنار «کارگروه امدادرسانی شستا» تا عادی شدن وضعیت، گفت: امکانات و توان موجود برای کمک به مردم منطقه در اختیار نیازهای مردم خواهد بود.
وی همچنین خبر داد: بعد از رفع نیازهای اولیه و با ورود به مرحله بازسازی منطقه، سیمان خاش به نمایندگی از هلدینگ و شستا 2هزار تن سیمان تولید و به مردم تحویل خواهد داد که با تامین منابع سیمان تامین اجرایی خواهد شد.
او افزود: شستا همواره کنار مردم بوده و همچون سیل ابتدای سال که با کمک‌های نقدی و غیرنقدی این مجموعه همراه بود، این بارهم همه بخش‌های این مجموعه کنار هموطنان سیستان و بلوچستان و مناطق آسیب دیده خواهند بود.

ایجاد آشپزخانه موقت
بختیاری مدیرعامل سیمان خاش هم با تشریح وضعیت منطقه و اقدامات اولیه خبر داد: با هماهنگی و ایجاد آشپزخانه موقت در چابهار، مقرر شد تا بخشی از کمک 200میلیون تومانی واریز شده برای طبخ غذا و تامین نیازهای اولیه مردم هزینه شود.

به گفته وی، هم اکنون تیم طبخ غذا از کارخانه به چابهار رفته و پس از تولید غذا، از امروز  توزیع آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است که ستاد متمرکز کمک‌رسانی به سیل‌زدگان شستا با هدف سازماندهی و هدایت کمک‌های شرکت‌های زیرمجموعه به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان تشکیل و هم اکنون در منطقه مستقر شده تا امکانات تمام مجموعه های تابعه شستا را به صورت متمرکز برای امداد رسانی به مردم متمرکز سازد.