گزارش تجمیعی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین در 9 ماهه 1398 منتشر شد.