مدیرعامل سیمان تأمین شستا، سه شنبه 8بهمن از پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران که توسط شرکت سابیر (از شرکت های تابعه هلدینگ سیمان تأمین) در حال اجراست بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران هلدینگ، مدیرعامل و مدیران شرکت سابیر صورت گرفت، گزارش مبسوط توسط کارشناسان کارگاه از آخرین وضعیت پیشرفت کار ارائه و مراحل ساخت سازه‌ها و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال تصفیه خانه به وی ارائه شد. (تصاویر از خبرگزاری برنا / لینک خبر  https://www.borna.news/fa/tiny/news-956987  )