مدیرعامل سیمان تأمین از تصفیه خانه ششم آب تهران بازدید کرد و در این رویداد اعلام امیدواری کرد پروژه تامین آب غرب تهران تا خرداد 99 محقق شود.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تأمین شستا، سه شنبه 8بهمن از پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران که توسط شرکت سابیر (از شرکت های تابعه هلدینگ سیمان تأمین) در حال اجراست بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران هلدینگ، مدیرعامل و مدیران شرکت سابیر صورت گرفت، گزارش مبسوط توسط کارشناسان کارگاه از آخرین وضعیت پیشرفت کار ارائه و مراحل ساخت سازه‌ها و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال تصفیه خانه به وی ارائه شد.

رضاجمارانیان مدیرعامل سیمان تامین با ابراز رضایت از عملکرد سابیر ابراز امیدواری کرد تا در زمان مقرر (خرداد ماه 1399) آب تصفیه شده این تصفیه خانه وارد مدار آبرسانی شهر تهران شود.

گفتنی است تصفیه خانه ششم آب تهران بزرگترین تصفیه خانه خاورمیانه است که با ظرفیت 5/7 مترمکعب بر ثانیه در شمال غرب تهران در بزرگراه خرازی در حال اجراست و 96هزارمترمکعب بتن ریزی، 11هزارتن آرماتوربندی 960هزار مترمکعب عملیات خاکی اجرایی شده است.

غرب تهران و خاصه مناطق 5، 21 و 22 تهران و پرند از آب سالم این پروژه بهره‌مند می‌شوند.