5شرکت تابعه سیمان تامین شستا در در بیستمین و یکمین جایزه ملی صنعت سبز کشور موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، موفقیت شرکت‌های تابعه هلدینگ سیمان تامین با مدیریت هلدینگ سیمان فارس وخوزستان در بیستمین و یکمین جایزه ملی صنعت سبز کشور برای چندمین سال متوالی رخ داده است .

 

بر اساس این اطلاع، سیمان بهبهان لوح و تندیس زرین صنعت سبز را دریافت کرده است.

همچنین شرکت‌های سیمان شاهرود، سیمان نی ریز،سیمان فارس نو و سیمان خوزستان نیز لوح و تندیس سیمین صنعت سبز را دریافت کردند.

گفتنی است این رتبه ها به انتخاب سازمان محیط زیست و با رای کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز انجام شده و طی مراسمی تندیس ها و الواح به نمایندگان این شرکت ها اهدا شد .