شرکت سیمان ساوه از شرکت‌های تابعه شستا در فرابورس پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، بر اساس اطلاعیه فرابورس، شرکت سیمان ساوه با نماد «ساوه» و  پس از احراز شرایط پذیرش از تاریخ بیست ونهم بهمن ماه به عنوان دویست و  هشتمین نماد در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

بر اساس این اطلاعیه نماد ساوه در گروه سیمان، آهک و گچ و در زیر گروه تولید سیمان آهک و گچ قرار گرفته و امیدنامه شرکت سیمان ساوه در بخش اوراق بهادار پذیرفته شده و قابل مشاهده است.