در پی حادثه فنی کارخانه سیمان خاش، دستور ویژه برای رسیدگی به کارگران آسیب دیده و خانواده های آنها صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، صبح امروز و در حاشیه حادثه فنی در خط تولید سیمان خاش، متاسفانه انفجاری رخ داد و باعث کشته شدن یک کارگر و سوختگی و جراحات بر 7 کارگر دیگر شد.
بر همین اساس رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین با تسلیت به خانواده کارگر جانباخته در این حادثه، خواستار بررسی ویژه دلیل بروز این سانحه و رسیدگی ویژه به مجرو حان و خانواده‌های آسیب دیده در این رویداد شد.
در دستور العمل صادره از سوی هلدینگ سیمان تامین، رسیدگی ویژه به مجروحان و خانواده کارگر متوفی تاکید شده و مقرر شد تا گزارش اقدامات به این هلدینگ ارسال شود.