رشد 255درصدی سود خالص شش‌ماهه سیمان تامین نسبت به دوره مشابه سال قبل در گزارش حسابرسی شده سازمان‌حسابرسی شفا‌ف‌سازی شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا،در راستای اصل شفاف سازی و انتشار گزارش عملکرد مالی شرکت، اقدامات زمان بندی شده به ثمر نشست و علاوه بر برگزاری و انتشار منظم گزارش‌های فصلی عملکرد، هم اکنون گزارش حسابرسی شده نیز نهایی شده است.

این اتفاق برای اولین بار در مجموعه رخ داده و صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده سيمان تامين براي دوره مالی منتهي به ١٣٩٨/٠٨/٣٠ توسط سازمان حسابرسی در تاريخ ١٩ اسفند ماه منتشر شد.

بر اساس این گزارش، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین صورت مالی را صادر کرد.

این گزارش مالی نشان داد که سود خالص تلفيقی سیمان تامین بالغ بر ٢٥٥درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است.

گفتنی است که سیمان تامین یکی از هلدینگ‌های تابعه شستاست و در راستای اصول بنیادین شرکت، انتشار شفاف و سریع اطلاعات را مد نظر قرار داده است.