کلیه مطالبات سود سهام معوق شرکت‌های زیر مجموعه از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ وصول شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین ، خلاصه  اقدامات  و دستاورد‌های شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، به عنوان  یکی از شرکت‌های تابعه شستا در سال ۹۸ بررسی و لیست شد:

?هزینه های ملی از ۱۲۶میلیارد تومان در ۹ ماه نخست ۱۳۹۷به ۹۹ میلیارد تومان در ۹ ماه نخست ۱۳۹۸ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۲۱ درصد هزینه های مالی نسبت به مدت مشابه قبل بوده است. لازم به ذکر است کاهش هزینه های مالی در گروه عمدتا ناشی از اقدامات انجام شده در تسویه بدهی‌های ارزی شرکت های گروه از جمله سیمان آبیک و خوزستان بوده که آثار مالی مثبت قابل توجهی در گروه داشته است

?وصول کلیه مطالبات سود سهام معوق شرکت‌های زیر مجموعه از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷

?ارزش پرتفوی گروه از ۳۸۳۰ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۸ به ۱۵۳۰۰ میلیاردتومان بالغ شد که حکایت از رشد ۳۰۰ درصدی دارد

?جمع آوری و انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌های سیمانی گروہ وتعیین تکلیف ۸ شرکت از شرکت‌های زیان ده وکم بازده گروه

?برنامه ریزی جهت تعیین تکلیف (ادغام/ انحلال) بیش از ۲۰ شرکت کم بازده زیر مجموعه

?انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌های سیمانی گروه از دفتر مرکزی شرکت‌ها درتهران به محل کارخانه (سیمان فارس نو، سیمان غرب، سیمان سفید نی‌ریز، سیمان بهبهان، سیمان شاهرود، سیمان خوزستان، سیمان بجنورد، سیمان ساوه، سیمان قائن، سیمان صوفیان، سیمان ارومیه)