نماد سایت شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

29 اقدام سیمان زنجان در مقابله با ویروس کرونا

اقدامات پیشگیرانه شرکت سیمان زنجان در مقابله با ویروس کرونا در 29 اقدام ابلاغی از اسفند 1398 در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از  شرکت سیمان زنجان، این شرکت هم راستا با سایر شرکت های تابعه سیمان تامین شستا در جهت پیشگیری از ویروس کرونا اقدامات لازم را انجام داده است.

در این زمینه اقداماتی با هماهنگی و نظارت  واحد HSE شرکت و همکاری سایر واحد ها انجام گرفت که اهم آنها عبارتند از:

همچنین با وجود مشکلات ناشی از کرونا و با توجه به نامگذاری سال 1399 با عنوان «جهش تولید« اقداماتی نیز در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا و تداوم تولید نیز به شرح زیر در حال انجام است:

1)همکاری شرکت های دارویی شستا با شرکت های سیمانی جهت کنترل بهتر بیماری

2)دورکاری برخی از کارکنان که نیاز به حضور مداومشان نیست( بصورت شیفتی)

3)تشکیل کارگروه ها و کمیته های فنی کارخانجات هلدینگ جهت کمک به کنترل و کاهش شیوع بیماری

4)لزوم آموزش تخصصی پرسنل توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان در مواجهه با بحران های بهداشتی

5)تشکیل شیفت ایثار در کلیه شرکت های سیمانی در جهت ضدعفونی نمودن معابر شهری و روستایی

6)اعطای وام‌های کم بهره به بنگاه های تولیدی و اقتصادی در جهت خروج از رکود

7)لزوم پیگیری برخی از امور بصورت مجازی و برگزاری برخی از جلسات بصورت ویدئو کنفرانس

8)لزوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا قطع زنجیره ویروس کرونا در شرکت های تولیدی

9)همکاری واحد های ایمنی و بهداشت شرکت های تابعه و استفاده از تجربیات یکدیگر به صورت آنلاین

خروج از نسخه موبایل