با اقدامات مدیریتی صورت گرفته در شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری درآمد فروش و سود خالص این شرکت در سال ۹۸ ارتقا پیدا کرد .

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در چهارمین جلسه بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین(در روز نخست) بررسی وضعیت ۱۲ ماهه صورت سود و زیان شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) نشان داد که درآمد فروش این شرکت نسبت به بودجه پیش بینی شده ۳۵ درصد و نسبت به دوره قبل ۶۱ درصد افزایش یافته است .

بر پایه این گزارش بررسی ها نشان داد که سود ناخالص این شرکت در مقایسه با بودجه ٩ درصد و در مقایسه وضعیت سال ۹۸ به ۹۷ حدود ۳۱ درصد رشد را ثبت کرده است .

بررسی عملکرد این شرکت نشان داد که سود خالص به نسبت بودجه ۳۵ درصد و در مقایسه با دوره مشابه مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
گفتنی است با توجه به شروع ویروس کرونا و اعلام پروتکل های بهداشتی در خصوص برگزاری جلسات ،طبق تدابیر مدیریتی برگزاری این جلسات که پیش از این به صورت حضوری انجام می‌شد از طریق ارتباط اینترنتی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته است.