بررسی عملکرد ۱۲ ماهه شرکت سیمان خاش در جلسه غیر حضوری و به صورت آنلاین بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بررسی صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش از شرکت‌های تابعه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین نشان داد که سود ناخالص این شرکت نسبت به بودجه ۶۲ درصد و نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ در سال ۹۸ ۹۱ درصد افزایش داشته است .

برپایه این گزارش سود عملیاتی این شرکت نیز ۸۷ درصد نسبت به بودجه رشد کرده است همچنین در مقایسه با دوره قبل نیز ۱۱۳ درصد افزایش حکایت شده است‌.

بر پایه این گزارش سود خالص شرکت سیمان خاش در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده ۱۰۵درصد افزایش را ثبت کرده و در مقایسه با دوره قبل ۱۱۳ درصد افزایش را نشان داده است.

گفتنی است شرکت سیمان خاش با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر است و در حوزه های جدید صادراتی در سال جاری فعال شود