بررسی عملکرد یک ساله شرکت سیمان فارس‌نو در سال ۹۸ به صورت آنلاین و ویدئو کنفرانس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، بررسی صورت سود و زیان شرکت فارس‌نو در سال ۱۳۹۸ نشان داد که درآمد فروش این شرکت در مقایسه با بودجه ۲۴ درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی وضعیت این شرکت در این جلسه آنلاین درحوزه سود ناخالص هم نشان می‌دهد که ۳۲ درصد رشد در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده و ۴۲ درصد افزایش در مقایسه با دوره قبل کسب شده است.

درجلسه بررسی عملکرد شرکت فارس‌نو که با حضور مدیرعامل شرکت سیمان تامین و مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان انجام می‌شد، مدیر عامل این شرکت خبر از افزایش سود خالص این شرکت داد.

بر اساس گزارش یاد شده رشد ۵۷ درصدی سود خالص در مقایسه با بودجه و رشد ۲۷ درصدی در مقایسه سال ۹۸ به ۹۷ روایت شد.