بررسی وضعیت سود و زیان شرکت سیمان آبیک در سال ۹۸ از افزایش و رشد قابل توجه این شرکت در سال گذشته خبر می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بررسی وضعیت سود و زیان شرکت سیمان آبیک در سلسله جلسات بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین عصر روز یکشنبه ۲۴ فروردین برگزار شد.

بر پایه اطلاعات و آمار ارائه شده درآمد فروش این شرکت در مقایسه با بودجه اولیه ۴۵ درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش داشته است.

️ بررسی سود ناخالص این شرکت نیز نشان می‌دهد که در مقایسه با بودجه اولیه رشد ۱۴۴ درصدی و در مقایسه با دوره قبل رشد ۱۲۳ درصدی تجربه شده است.

نگاهی به سود عملیاتی این شرکت نیز خبر از ارتقاء وضعیت و رشد ۱۶۵ درصدی در مقایسه با بودجه و رشد ۱۵۲ درصدی در مقایسه با دوره قبل دارد.

️بررسی مجموع عملکرد شرکت سیمان آبیک در سال ۱۳۹۸ در شاخص سود خالص هم نشان می دهد که پیش‌بینی بودجه اولیه شرکت ۸۵۸ درصد بیشتر محقق شده و در مقایسه با دوره سال قبل هم سود خالص ۵۹۳ درصد بیشتر شده است.