بررسی عملکرد حساب سود و زیان شرکت سیمان خزر در سال ۹۸ خبر از رشد دست‌جمعی شاخص‌های داد.


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بررسی درآمد فروش شرکت در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نسبت به بودجه رشد ۳۲درصدی و در مقایسه با دوره قبل رشد ۶۳ درصدی ثبت شده است.

همچنین بررسی سود ناخالص سیمان خزر در سال گذشته حکایت از رشد ۴۲ درصدی در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده رشد ۷۹ درصدی( در مقایسه با دوره قبل) می دهد .

سود عملیاتی سیمان خزر در صورت سود و زیان سال ۹۸ خبر از رشد ۵۸ درصدی در مقایسه با بودجه و رشد ۹۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می دهد .

دیگر فاکتور که در این جلسه اعلام شد، سود خالص این شرکت بود که نسبت به بودجه پیش‌بینی شده سال ۹۸ حدود ۹۷ درصد و در مقایسه با سال ماقبل بررسی ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.