عملکرد شرکت سیمان فارس با شاخص های مختلف در جلسه آنلاین بررسی شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بررسی وضعیت صورت سودوزیان در شرکت سیمان فارس نشان داد که درآمد فروش در این شرکت مطابق بودجه پیش‌بینی ۳۲ درصد ودر قیاس با دوره قبل سالانه ۵۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی سود عملیاتی این شرکت در سال ۱۳۹۸ گویای رشد ۹۲ درصدی در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده و رشد ۸۹ درصدی در سال ۹۸ و قیاس با سال قبل آن دارد .

در نهایت سود خالص این شرکت نیز مطابق اعلام و در قیاس با بودجه پیش‌بینی شده ۶۷ درصد رشد و در مقایسه با دوره قبل ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.