بررسی عملکرد شرکت سیمان بجنورد در شاخص‌های مختلف طی جلسه آنلاین بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، بررسی وضعیت صورت سودوزیان در شرکت نشان داد که درآمد فروش مطابق بودجه پیش‌بینی ۳۸ درصد ودر قیاس با دوره قبل سالانه ۶۷درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی سود عملیاتی این شرکت در سال ۱۳۹۸ گویای رشد ۱۶۰ درصدی در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده و رشد ۲۰۵درصدی در سال ۹۸ و قیاس با سال قبل آن دارد .

در نهایت سود خالص سیمان بجنورد در قیاس با بودجه پیش‌بینی شده ۱۶۷درصد رشد و در مقایسه با دوره قبل ۲۰۷درصد افزایش داشته است.