جلسه بررسی عملکرد سود و زیان شرکت سیمان دورود در روز سوم بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در جلسه بررسی صورت سود و زیان شرکت سیمان دورود مشخص شد که درآمد فروش این شرکت در مقایسه با بودجه مصوب سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس این گزارش درآمد فروش در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۴۸ درصد افزایش داشت .

در بررسی های دیگر این جلسه سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با بودجه مصوب سال پیش ۲۶ درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸۷ درصد افزایش را ثبت کرده است.

گفتنی است و مجموع بررسی ها در این جلسه آنلاین نشان داد که سود خالص شرکت سیمان دورود در مقایسه با بودجه مصوب سال ۹۸ حدود ۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است .

همچنین سود خالص این شرکت در مقایسه با سال ۹۷ در سال ۹۸ حدود ۸۵ درصد رشد کرده است.