جلسه بررسی عملکرد وضعیت صورت سود و زیان شرکت سیمان خوزستان در روز سوم و بررسی عملکرد یکساله شرکت های تابعه سیمان تامین به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بررسی وضعیت سود و زیان شرکت سیمان خوزستان نشان داد که درآمد فروش این شرکت در مقایسه با بودجه سال ۹۸ حدود ۵۲ درصد افزایش و در مقایسه با دوره قبل ۸۴ درصد بیشتر شده است.

بررسی دیگر فاکتورهای صورت سود و زیان در این شرکت نشان داد که سود ناخالص سیمان خوزستان در مقایسه با بودجه سال ۹۸ حدود۸۸ درصد بیشتر و در مقایسه دوره سال ۹۸به ۹۷رشد ۸۷ درصدی در این شرکت ثبت شده است.

در نهایت بررسی سود خالص این شرکت هم در سال گذشته حکایت از رشد ۸۹ درصدی در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده و رشد ۴۲ درصدی درمقایسه با دوره سالانه قبل ثبت شد.

گفتنی است که براساس بررسی عملکرد سال ۹۸ شرکت‌های تابعه سیمان تامین به صورت آنلاین و از طریق ویدئو کنفرانس از محل هلدینگ با شرکت‌های مربوطه در حال انجام است و تا پایان هفته ادامه دارد.