باتوجه به نامگذاری سـال 1399 توسط مقام معظم رهبـری و نظر به ضرورت و راهـکارهای تحقق شـعار ” جهش تولیــد ” در شرکت صنایع سیمان غرب اولویت‌ها در نگاه مدیریتی به جهش تولید اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، شرکت سیمان غرب با تشکیل جلسه‌ای در این خصوص، بررسی و تصویب نهایی اجرای یک واحد سیلوی اختصاصی برای تحویل بار فله را برگزار کرد.
نظر به ضرورت ارتقا و افزایش حجم تحویل سیمان فله(به خصوص تیپ ۵) همچنین افزایش میزان بارگیری و عدم تداخل جهت بارگیری پاکت و فله به علت مشترک بودن بونکرهای تغذیه و با توجه به عدم امکان بارگیری همزمان تیپ های مختلف سیمان ، برنامه ریزی جهت اجرای پروژه توسط مدیر عامل این شرکت در اولویت کاری کارخانه سیمان غرب قرار گرفت.
همچنین با توجه به نقشه های تکنولوژی ارائه شده توسط مشاور صنعتی و مشاور ساختمانی طرح و اجرای پروژه احداث سیلوی فله زن سیمان در این کارخانه با ظرفیت تقریبی 4700 تن به تصویب نهایی رسید.
به این منظور امکان بارگیری سیمان فله در زیر سیلوی مورد نظر و همچنین باسکول مربوطه مصوب شد. با بررسی های بعمل آمده محــل احداث سیلو به نحوی انتخاب شده که مواد مهــم ذیل با نگـاه به آینده نگری و استراتژیک کاهش هزینه درساخت مد نظر قرار دارد :
1 ـ نزدیک بودن سیلوی فله جدید به سیلو های قدیم جهت کاهش متراژ ایر اسلاید تغذیه سیلو و اجرای گالری مربوطه در ارتفاع مورد نظر که درصورت افزایش ارتفاع سیلو هزینه بسیار زیادی در بر خواهد داشت .
2 ـ امکان ایجاد بارگیرخانه جدید درصورت نیاز آینده
۳ ـ انتخاب بهینه ظرفیت سیلو با توجه به محدودیت طراحی و پتانسیل موجود
۴ ـ استفاده ار برخی تجهیزات و دستـگاه ها در سیلوهای موجود از قبیل سیستم ایرلیفت و بلـوئر های تغذیه سیلو
شایان ذکر است در طراحی سیلوی مورد بحث امکان بارگیری از هر دو خط آسیاب های سیمان قدیم و جدید میسر بوده و پس از احداث سرعت و حجم بارگیری انواع سیمان از سیلو به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت و با توجه به بارگیری سیمان فله از بونکرهای سیستم بارگیرخانه در حال حاضر و حذف آن وضعیت بارگیری سیمان پاکتی سرعت و شتاب وافزایش قابل توجهی خواهد داشت.