طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، حمید توتونچیان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین، در این مراسم که در محل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان برگزار شد، حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان علاوه بر تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله مجتبی حقیقت جو، توتونچیان را به عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان معرفی کرد.