شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین با نماد “سیتا” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ 13 / 02 / 1399 با پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ 04 / 04 / 1399 شرکت سرمایه­گذاری سیمان تأمین به‌عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت پذیرفته‌شده در ﺑﺨﺶ “سیمان، آهک و گچ”، گروه و طبقه ” تولید سیمان، آهک و گچ ” با کد صنعت «5394» و نماد ” سیتا، CITA” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌گردد.