مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین در مراسم عرضه اولیه شرکت متبوع خود گفت: درخواست ورود سیمان آبیک به بورس ارسال شده و تا ۲ تا ۳ ماه آینده وارد بورس می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رضا جمارانیان، در مراسم عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین افزود: ۱۵ درصد سهام در مرحله نخست و ۵ درصد آن تا ۲ ماه آینده واگذار می‌شود.
وی با بیان اینکه این هلدینگ در سه صنعت سیمان، ساختمان و حمل ونقل فعال است گفت: ۴۵ شرکت فعال دارد که از این تعداد ۳۰ شرکت مدیریتی و ۱۵ شرکت غیر مدیریتی است ضمن اینکه از این تعداد ۲۶ شرکت این هلدینگ بورسی است.
جمارانیان اضافه کرد: سیاست وزارت رفاه و شستا این است که همه شرکت‌ها وارد بورس شوند تا شستا از وضعیت بنگاه داری خارج شود و به کار خود یعنی سهامداری بپردازد.
مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین گفت: عمده سهام اصلی شرکت هلدینگ سیمان تامین، بورسی شده است و نقدینگی حاصل از عرضه سهام برای افزایش ظرفیت در بخش ساختمان و حمل و نقل استفاده می‌شود.