سود تلفیقی هلدینگ فارس و خورستان در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹به بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان رسید که نسبت به سود خالص تلفیق ۳۸۶ میلیارد تومانی در سال مالی گذشته، به رشد ۲.۶ برابری دست یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، این جهش سودآوری در حالی ایجاد شد که این هلدینگ برای نخستین بار در ۱۶ سال گذشته موفق به دریافت گزارش مقبول از سازمان حسابرسی شده است.

گفتنی است روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ این هلدینگ در شرایطی مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار می‌کند که مجامع ۲۶شرکت تابعه در زمان‌بندی مقرر برگزار شده است و تنها ۴۵ روز پس از پایان سال مالی و قریب ۷۵ روز زودتر از موعد قانونی به مجمع می‌رود.

بر اساس این گزارش، رشد ۱۶۰درصدی سود خالص تلفیق با گزارش مقبول و برگزاری مجمع، ۲ ماه زودتر از موعد قانونی، دستاورد مطلوبی برای این هلدینگ تابعه سیمانی شستا رقم زده است.