از کلیه صاحبان محترم سهام این شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 31/04/1399 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهار راه شهید چمران تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 29 و 30/04/1399 جهت اخذ ورقه ورود  به جلسه مجمع با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام و کارت ملی و در مورد نمایندگان با ارائه معرفی نامه رسمی و شناسه ملی شرکت و کارت ملی نمایندگان از ساعت 8 لغایت 14 به امور سهام این شرکت واقع در تهران خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی نبش خیابان 25 پلاک 219 طبقه همکف مراجعه نمایند.

بدیهی است فقط سهامدارانی که ورقه ورود دریافت کرده اند درجلسه حضور خواهند یافت.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/02/1399 .
  2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه در تاریخ 31/02/1399 و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور .
  3. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره .
  4. تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به 31/02/1400 و تعیین حق الزحمه آنان .
  5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ضمناً ضرورت دارد کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه اصل کارت ملی به انضمام تصویر آن را ارائه نمایند . همچنین درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامداران حقوقی در معرفی نامه الزامی است.