مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، امروز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، سهامداران محترم میتوانند همزمان با شروع مراسم با استفاده از لینک زیر، از جزییات برگزاری مجمع به طور زنده مطلع شوند.

http://irangofteman.com/tamin-cement/