پس از طی مدت تنفس، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین چهارشنبه جاری مورخ 8 مرداد 1399 برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، با توجه به آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و عدم بارگزاري صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 31 اردیبهشت 1399 در سامانه کدال مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 15:00 روز چهار شنبه تاریخ 8 مرداد 1399 و در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به چهارراه شهيد چمران برگزار شود.