مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت متبوع خود در تاریخ هشت مرداد سال جاری گفت: در حالی که کمتر از یک ماه از بورسی شدن سیمان تامین می‌گذرد این شرکت برای نخستین بار موفق به دریافت گزارش مقبول از سازمان حسابرسی شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها، شفافیت اقتصادی و بورسی شدن شرکت‌های تابعه، مثلث سیاست‌گذاری شستا بود، توضیح داد: دریافت گزارش تلفیقی مقبول از سازمان حسابرسی، بورسی شدن سیمان تامین و برگزاری زودهنگام مجمع عمومی عادی سالانه سیتا با حمایت‌های شستا و همراهی مجموعه حاصل شد. بر این مبنا مجمع عمومی عادی سالانه سیمان تامین حدود 2 ماه زودتر از موعد قانونی برگزار خواهد شد.
مدیرعامل بزرگترین شرکت سیمانی خاورمیانه همچنین از رشد قابل توجه سود تلفیقی سیمان تامین گفت: سود تلفیقی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال مالی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 برابر شد. سود تلفیقی سیمان تامین در سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۷ معادل 500 میلیارد تومان بود و در سال مالی جاری به هزار و 500 میلیارد تومان رسید.