مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در تاریخ 8 مرداد 1399 در سالن تلاش برگزار شد. در جریان مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت به ازای هر سهم 77 تومان سود تقسیم شد که در کل معادل 847 میلیارد تومان می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجمع عمومی این شرکت با حضور محمد رضوانی فر (مدیرعامل شستا)، رضا جمارانیان( مدیرعامل سیمان تامین)، جلال بهارستان (رییس مجمع)، مدیران عامل شرکت های تابعه و 84.97 درصد از سهامداران تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، ضمن خیرمقدم به حضار به ارائه گزارشی از شرکت های متبوع خود پرداخت و در این زمینه گفت: سهم مجموعه سیمان تامین در تولید سال گذشته به بیش از 30 درصد سیمان و کلینکر کل کشور رسید.
مدیرعامل سیمان تامین درباره وضعیت درآمدهای عملیاتی تلفیقی شرکت توضیح داد: درآمدهای عملیاتی تلفیقی از 3470 میلیارد تومان به 5077 میلیارد تومان رسید که در این شاخص رشد 46 درصدی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد شرکت در شاخص سود ناخالص تلفیقی توضیح داد: در این شاخص شرکت در سال مالی گذشته توانست 116 درصد رشد داشته باشد. بر این اساس سود ناخالص شرکت از 935 میلیارد تومان به 2020 میلیارد تومان رسید.
جمارانیان با اشاره به این که در بخش سود عملیاتی تلفیقی نیز 128 درصد رشد حاصل شده است، درباره میزان صادرات شرکت های تابعه توضیح داد: ارزش دلاری صادرات در کل سال 98 به بیش از 61 میلیون دلار رسید که در این شاخص نیز رشد قابل توجهی دیده می شود.
جمارانیان همچنین درباره سود خالص تلفیقی توضیح داد: در این شاخص 196 درصد رشد داشتیم که از 500 ملیارد تومان در سال 97 به 1500 میلیارد تومان در سال جاری مالی رسید.