جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان ارومیه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۲۰ تا ساعت ۱۱:۱۵ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ارومیه موفق به رشد ۱۲۶ درصدی در شاخص سودخالص شد.

جزییات عملکرد سه ماهه این شرکت به شرح جدول است.