جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان صوفیان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ از ساعت 14:45تا ساعت 17:45برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان صوفیان موفق به رشد 630درصدی در شاخص سودخالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.