جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان شاهرود، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ از ساعت 11:15 تا ساعت 13:20 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان شاهرود موفق به رشد 291 درصدی در شاخص سودخالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.