جلسه بررسی عملکرد سه ماهه اول سال جاری شرکت سیمان زنجان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ساعت ۱۹:۰۰ برگزار شد که طی این جلسه گزارش مالی این شرکت تایید نشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مقرر شد، گزارش مالی شرکت سیمان زنجان توسط حسابرس داخلي هلدينگ، بررسی و جلسه گزارش عملکرد سه ماهه اين شركت مجددا برگزار گردد.