جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت گچ ماشینی فارس، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 18:00 تا 19:00 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت گچ ماشینی فارس موفق به رشد 516 درصدی در شاخص سود عملیاتی شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.