جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان فارس‌نو، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 11:00 تا 14:00 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان فارس‌نو موفق به رشد 62درصدی در شاخص سودخالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.