جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان فارس، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 15:15 تا 1730 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان فارس موفق به رشد 67 درصدی در شاخص سود خالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.