جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان غرب، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 15 مرداد ۹۹ از ساعت 14:15 تا 16:00 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان غرب موفق به رشد 328 درصدی در شاخص سود عملیاتی شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.